011 3047 814 farmafizio@sbb.rs

Uslužne delatnosti

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

  • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  • Uverenje o položenom završnom ispitu
  • Originalna svedočanstva od 5-8. razreda osnovne škole
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Lekarsko uverenje
  • Popunjena prijava za upis u srednje škole

na upisu se opredeljuje za izborni predmet predviđen zakonom( građansko vaspitanje ili verska nastava) .