011 3047 814 farmafizio@sbb.rs

Историјат

Фармацеутско-физиотерапеутска школа је новооснована, модерна, европска школа у којој се реализује огледни наставни програм у свих 30 одељења. 
Основана је одлуком Владе Републике Србије 2003.год.
Она је јединствена и узорна школа, заговорник стварања здраве и безбедне школе у којој се ученици припремају за непосредан рад и практичну примену знања и вештина, као и даље перманентно образовање и живот у савременом друштву. 
Отворена је за сваког ученика, родитеља и сарадника, то је школа у којој се уместо звона час завршава музиком и која на тај начин ствара посебну педагошку климу и чини да се ученици осећају у њој задовољно. 
Интерперсонални односи у Фармацеутско-физиотерапеутској школи развијају се и негују по општим принципима поштовања и уважавања свих учесника у образовно-васпитном процесу. 
Кабинети за практичну наставу опремљени најсавременијом опремом која омогућава сваком образовном профилу практичну примену и увежбавање теоријски усвојеног знања. 
У оквиру наше школе омогућено је образовање ученика за доквалификацију и преквалификацију. У својству редовног статуса ученицима је омогућено и оспособљавање за друге образовне профиле.
Образује 4 образовна профила у оквиру подручја рада Здравство и социјална заштита : Фармацеутски техничар; Физиотерапеутски техничар; Козметички техничар (то су образовни профили који већ постоје у систему образовања, али са иновинарим плановима и програмима у трајању од 4 године ) и Масер у трајању од 3 године.