ИПА Пројекат

У петак, 1.2.2013.године, одржан је прелиминарни састанак,  на позив директорке наше школе Биљане Вукосављевић са  представницима Школске управе, Министарства просвете,  г. Милана Јоскимовића и г. Јована Вуксановића као и са  представницима Медицинске школе , Зуботехичке школе и Фармацеутско-физиотерапеутске школе.

На основу трогодишњег учешћа Фармацеутско-физиотерапеутске школе,  у радној групи Министарства просвете, у оквиру  ИПА пројекта „Модернизација система средњег стручног образовања у РСрбији „ створила се иницијатива за наставак пројекта кроз партнерство ове три школе.  Ово је процес, кроз који професионалци, сличног или истог статуса/позиције, доносе заједничке закључке и смернице о квалитету и стандарду образовне понуде, имплементиран је кроз пилотирање средњих стручних школа и примену интегралне верзије Приручника праћења рада колега једнаких по образовању и позицији. На основу партнерских резултата пилотирања средњих стручних школа,које су биле  укључене у овај пројекат, наша школа је дала иницијативу , која је подржана од стране чланова радне групе Министарства просвете, да се успостави партнерство између медицинских школа са територије општине Звездара и да се на тај начин допринесе учвршћивању заједничког основа за осигурање квалитета,кроз транспарентност и упоредивост рада, у сродном подручију,које  може да осигура још бољи квалитет школама,  и да да драгоцене сугестије,побољшање и стимуланс. Договорено је да споразум о партнерсву буде потписан током овог месеца од стране директорки школа.

 

Директорке Медицинске школе, Зуботехичке школе и Фармацеутско-физиотерапеутске школе су позване на свечани  скуп поводом промовисања приручника „ Праћене рада колега једнаких по образовању и позицији“  12. Фебруара 2013.године.

Члан радне групе МП и

руководилац  партнерског пројекта

„ Праћене рада колега једнаких по образовању и позицији“

Јелена Стојиљковић