Javne nabavke (21)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 7.3.2019. godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila otvoreni postupak javne nabavke sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma, čiji su predmet usluge: ekskurzije, izleti i nastava u prirodi, na portalu javnih nabavki. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 1. partija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 2. partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1. partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2. partija

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates