Javne nabavke (10)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 23.04.2016 godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila otvoreni postupak javne nabavke sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma, čiji su predmet usluge: ekskurzije, izleti i nastava u prirodi, na portalu javnih nabavki. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (1. partija)

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (2. partija)

 Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma (1. partija)

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma (2. partija)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (2. partija)

 

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates