Javne nabavke (2)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 11.07.2014 godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila javnu nabavku male vrednosti -  građevinsko zanatski radovi na sanaciji fasade na portalu javnih nabavki. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnоšenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora za fasadu

 

 

 

 

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates