Prosvetitelji i blagovesnici srpske kulture – Vuk Karadžić i Dositej Obradović

Prosvetitelji i blagovesnici srpske kulture – Vuk Karadžić i Dositej Obradović

U susret Svetosavskoj nedelji, sa temom „ Beli anđeo“
kroz izložbu: „ Jezik je hranitelj naroda“
Izložba Muzeja Vuka i Dositeja, Narodnog muzeja u Beogradu,
u Farmaceutsko – fizioterapeutskoj školi

Tradicionalna saradnja Farmaceutsko – fizioterapeutske škole i Muzeja Vuka i Dositeja ogledala se, tokom godina, posetama učenika škole stalnoj postavci muzeja u okviru časova sistematizacije gradiva, prema planu i programu rada nastave Srpskog jezika i književnosti, a koji su sadržajno povezani sa životom i radom Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića.
Na inicijativu članova lingvističke sekcije škole, u prostorijama Muzeja Vuka i Dositeja snimljen je 2016.godine i film „ Reči koje čuvaju kulturno nasleđe “, koji ukazuje da učenici osećaju muzej kao edukativni prostor koji daje inspiraciju da se savremenije i uspešnije prezentuje funkcionalno znanje kroz realizaciju aktivnosti vršnjačke edukacije. Farmaceutsko – fizioterapeutska škola i Muzej Vuka i Dositeja uspostavljaju novi oblik saradnje kroz obrazovnu ulogu kulturnih i kulturnu ulogu obrazovnih institucija, dokumentarnom izložbom iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja „Jezik je hranitelj naroda“. Ona je svečano otvorena u četvrtak, 09.01.2020, u prostorijama Farmaceutsko – fizioterapeutske škole, u Beogradu. Izložba je otvorena segmentom filma „ Reči koje čuvaju kulturno nasleđe“, koji jeste model dobrih praksi: uloge škole i kulturnih institucija u osnaživanju učeničkih kompetencija na putu otkrivanja važnosti znanja . Prisutnima se, ispred Muzeja Vuka i Dositeja, obratila upravnica i kustos zbirke muzeja, gđa Elijana Gavrilović, a ispred Farmaceutsko – fizioterapeutske škole, direktorka, gđa Jasna Savić. Stručno vođenje kroz izložbu je povereno nastavnici Biljani Petrović. Na taj način je otpočeto obeležavanje Svetosavske nedelje Farmaceutsko – fizioterapeutske škole, koja tradicionalno, u svetosavskom duhu, obeležava Dan Svetog Save, tematskim, obrazovno – vaspitnimam sadržajima .
Na predlog učenika, tema ovogodišnje Svetosavske nedelje Farmaceutsko – fizioterapeutske škole je „ Beli anđeo“ - prikaz arhangela Gavrila, donosioca dobrih vesti. Veza između dva velikana srpske kulture i tematizovanih uglednih časova Svetosavske nedelje, posmatra se etimološki : starohebrejsko značenje imenice anđeo je dobra vest. Dobre vesti su Vuk Karadžić i Dositej Obradović, kao prosvetitelji i reformatori, donosili u Srbiju. Značenje imena Gavrilo je snažan čovek, blagovesnik kao što su bili ovi ljudi koji su se borili za svoj rad i bili predstavnici, naše kulture u svetu. Vuk Karadžić i Dositej Obradović su predstavljeni učenicima kroz biografiju, delatnost i rad kao snažni ljudi,blagovesnici našeg nasleđa, sa kojima su stizale dobre vesti u našu kulturu i obrazovanje. Sve rečeno je prikazano kroz izložbu koja sadrži dvadeset panoa sa tekstovima, odabranim fotografijama i reprodukcijama portreta, fotografijama njihovih knjiga, pisama, ličnih predmeta, koji će učenicima dati mogućnost da u „ otvorenoj učionici “ nauče, utvrde i pronađu detalje koji bi se mogli dublje istražiti. Na taj način, izložba će postati stimulans i osnova, na kojoj će nastavnice Srpskog jezika i književnosti Farmaceutsko – fizioterapeutske škole, sa svojim učenicima, kroz redovne časove u izložbenom prostoru, pokrenuti projektnu nastavu sa ciljem da dobra vest bude odgovor učenika: „ Prema recepturi Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića, zbog ovoga je jezik hranitelj naroda!“ To će biti i odgovor Muzeju Vuka i Dositeja, koliko je neophodna i delotvorna njegova uloga u životu škole i u životima onih koji će časove pamtiti po interakciji sa eksponatima sa kojih se uči!

    

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates