Obaveštenje o upisu učenika za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za 2022/2023. god.

Orijentacioni termini prijave i održavanja ispitnih rokova 2022/23.

TERMINI RADA SA VANREDNIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2022/2023.

PRIJAVA ISPITA OKTOBAR 2022. godine

ISPITNI ROK AVGUST 2022. godine

PRIJAVA ISPITA AVGUST 2022. godine

ISPITNI ROK MAJ, JUN 2022. godine

PRIJAVA ISPITA MAJ, JUN 2022. godine

ISPITNI ROK APRIL 2022. godine

PRIJAVA ISPITA APRIL 2022. godine

ISPITNI ROK MART 2022. godine.

PRIJAVA ISPITA MART 2022. godine

ISPITNI ROK JANUAR, FEBRUAR 2022. godine

PRIJAVA ISPITA JANUAR, FEBRUAR 2022. godine

ISPITNI ROK DECEMBAR 2021. godine

PRIJAVA ISPITA DECEMBAR 2021. godine

ISPITNI ROK OKTOBAR 2021. godine.

PRIJAVA ISPITA OKTOBAR 2021. godine

ISPITNI ROK AVGUST 2021. godine

PRIJAVA ISPITA AVGUST 2021.godine

ISPITNI ROK JUL 2021.godine

PRIJAVA ISPITA JUL 2021. godine

ISPITNI ROK MAJ-JUN 2021. godine

PRIJAVA ISPITA MAJ-JUN 2021. godine

ISPITNI ROK APRIL 2021. godine

PRIJAVA ISPITA APRIL 2021. godine

ISPITNI ROK MART 2021. godine 

PRIJAVA ISPITA MART 2021. godine 

ISPITNI ROK FEBRUAR 2021. godine

PRIJAVA ISPITA JANUAR/FEBRUAR 2021. godine

ISPITNI ROK DECEMBAR 2020. godine.

PRIJAVA ISPITA DECEMBAR 2020. godine.

ISPITNI ROK NOVEMBAR 2020.godine

PRIJAVA ISPITA NOVEMBAR 2020. godine.

ISPITNI ROK OKTOBAR 2020. godine

PRIJAVA ISPITA OKTOBAR 2020. godine

ISPITNI ROK SEPTEMBAR 2020. godine

PRIJAVA ISPITA SEPTEMBAR 2020. godine

RASPORED MATURSKIH ISPITA AVGUST 2020. godine

ISPITNI ROK AVGUST 2020. godine

PRIJAVA ISPITA AVGUST 2020. godine.

ISPITNI ROK JUL 2020.godine

PRIJAVA ISPITA JUL 2020. godine

PRIJAVA ISPITA MAJ- JUN 2020. godine

ISPITNI ROK MAJ- JUN 2020. godine

Obaveštenje o ispitnim rokovima u vanrednoj situaciji

Orijentacioni termini prijave i održžavanja ispitnih rokova 2019/20.

Odluka o utvrđivanju visine školarine za vanredne učenike srednjih škola

Obaveštenje o upisu učenika na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

Raspored rada odseka za vanredne učenike

ISPITNI ROK MART 2020. godine

PRIJAVA ISPITA MART 2020. godine

MATURSKI I ZAVRŠNI ISPIT JANUAR 2020. godine

ISPITNI ROK JANUAR 2020. godine

PRIJAVA ISPITA JANUAR 2020. godine

ISPITNI ROK DECEMBAR 2019. godine

ISPITNI ROK NOVEMBAR 2019. godine

PRIJAVA ISPITA NOVEMBAR 2019. godine

ISPITNI ROK OKTOBAR 2019. godine

ISPITNI ROK SEPTEMBAR 2019. godine

PRIJAVA ISPITA SEPTEMBAR 2019.

ISPITNI ROK AVGUST 2019. godine

MATURSKI ISPITNI ROK JUN 2019. godine

ISPITNI ROK MAJ- JUN 2019. godine

PRIJAVA ISPITA, MATURSKIH ISPITA I ZAVRŠNIH ZA MAJ-JUN 2019. godine

ISPITNI ROK APRIL 2019. godine

PRIJAVA ISPITA ZA APRIL 2019. godine

ISPITNI ROK MART 2019. godine

PRIJAVA ISPITA ZA MART 2019. godine

ISPITNI ROK JANUAR 2019. godine

PRIJAVA ISPITA ZA JANUAR, MATURSKIH I ZAVŠNIH ISPITA

ISPITNI ROK DECEMBAR 2018. godine

PRIJAVA ISPITA ZA DECEMBAR 2018. godine

ISPITNI ROK NOVEMBAR 2018. godine

PRIJAVA ISPITA ZA NOVEMBAR 2018. godine

ISPITNI ROK OKTOBAR 2018. godine

PRIJAVA ISPITA ZA OKTOBAR 2018. godine

ISPITNI ROK SEPTEMBAR 2018. godine

RASPORED ZA MATURSKI ISPIT 2018. godine

ISPITNI ROK AVGUST 2018. godine

Prijava ispita za AVGUST 2018. godine

ISPITNI ROK JUL 2018. godine

Prijava ispita za JUL 2018. godine

MATURSKI ISPIT JUN 2018. godine

ISPITNI ROK MAJ 2018. godine

Prijava ispita za MAJ-JUN 2018. godine

ISPITNI ROK APRIL 2018. godine

ISPITNI ROK MART 2018. godine

Prijava ispita za MART 2018. godine

MATURSKI ISPIT JANUAR 2018. godine

ISPITNI ROK JANUAR 2018. godine

ISPITNI ROK DECEMBAR 2017. godine

PRIJAVA ISPITA ZA DECEMBAR 2017. godine

ISPITNI ROK NOVEMBAR 2017. godine

PRIJAVA ISPITA ZA NOVEMBAR 2017. godine

ISPITNI ROK OKTOBAR 2017. godine

Prijava ispita za OKTOBAR 2017.godine

ISPITNI ROK SEPTEMBAR 2017.godine

Prijava ispita za septembar 2017. godine

Ispitni rok AVGUST 2017. godine

Prijave ispita za AVGUST 2017. godine

ISPITNI ROK JUL 2017. godine

MATURSKI ISPIT- JUNSKI ROK  2017. godine

ISPITNI ROK MAJ- JUN 2017.godine

Prijava ispita za MAJ/JUN 2017. godine

ISPITNI ROK APRIL 2017. godine

Prijava ispita za APRIL 2017. godine

ISPITNI ROK MART 2017. godine

Prijava ispita  za MART 2017. godine

ISPITNI ROK JANUAR 2017. GODINE

Ispitni rok DECEMBAR 2016. god.

Prijava ispita za decembarski ispitni rok 2016/2017. god.

Ispitni rok OKTOBAR 2016.

Prijava ispita za oktobarski rok 2016 god.

Ispitni rok AVGUST 2016. god.

Prijava ispita za avgustovski rok 2016. god.

Ispitni rok MAJ- JUN 2016. god.

Prijava ispita za majsko - junski rok 2016. god.

Prijava ispita za martovski ispitni rok 2016. god.

Ispitni rok Mart 2016. god.

Ispitni rok JANUAR 2016.

Prijava ispita za januarski ispitni rok 2016. god.

Termini prijava ispita i odrzavanja ispitnih rokova

Ispitni rok DECEMBAR 2015.

Prijava ispita za decembarski ispitni rok

Ispitni rok AVGUST 2015.

Prijava ispita za avgustovski ispitni rok

Ispitni rok MAJ - JUN 2015.

Ispitni rok MART 2015.

Prijava ispita za januarski ispitni rok

Ispitni rok JANUAR 2015.

Ispitni rok DECEMBAR 2014.

Obavestenje za vanredne na prekvalifikaciji i dokvalifikaciji 2014/2015.

Prijavljivanje ispita za decembar 2014/2015.

Ispitni rok OKTOBAR 2014.

Prijavljivanje ispita za oktobar 2014.

Ispitni rok AVGUST 2014.

Prijavljivanje ispita za avgust 2014.

Upis u prvi razred 2013/2014.

Ispitni rok MAJ 2014.

Ispitni rok MART 2014.

Ispitni rok JANUAR 2014.

Ispitni rok DECEMBAR 2013.

Ispitni rok OKTOBAR 2013.

Ispitni rok AVGUST 2013.

Ispitni rok MAJ-JUN 2013.

Ispitni rok MART 2012/2013.

Cenovnik školarine za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

 

 

UPIS VANREDNOG UČENIKA RADI PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

 

Samo srednja škola koja je verifikovana za određene obrazovne profile, može da vrši prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

U Farmaceutsko – fizioterapeutskoj  školi možete se upisati na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju na obrazovne profile:

•             Farmaceutski tehničar – ogled;

•             Fizioterapeutski tehničar – ogled;

•             Kozmetički tehničar – ogled;

•             Maser – ogled.

 

Prekvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada.

Dokvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Odredbom člana 99. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nakon završenog srednjeg obrazovanja u srednju školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog i majstorskog obrazovanja, u skladu sa posebnim zakonom.

Uslovi i postupak za upis učenika radi prekvalifikacije i dokvalifikacije propisani su članom 41. stav 4. i članom 46. stav 2. i 3. Zakona o srednjoj školi.

Škola vrši upis radi sticanja stručne osposobljenosti, prekvalifikacije, i dokvalifikacije uz saglasnost Ministarstva prosvete, po osnovu člana 41. stav 4. Zakona o srednjoj školi.

Odredbom člana 46. stav 2. Zakona o srednjoj školi propisano je da učenik upisan u školu radi prekvalifikacije, polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi nastavničko veće škole.

Stavom 3. istog člana učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi nastavničko veće škole.

Vanredni učenici upisuju se radi prekvalifikacije i dikvakifikacije u školu u toku školske godine, saglasno članu 41. stav 4. i 46. stav 2. i 3. Zakona o srednjoj školi.

Direktor škole nakon donete odluke nastavničkog veća o priznanju predmeta i polaganju dopunskih ispita donosi rešenje koje sadrži: lične podatke učenika, priznate predmete i ocene po razredima, stručne predmete koji su utvrđeni učeniku da polaže, po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog ispita, ispitne rokove u skladu sa opštim aktom škole.

PRAVA I OBAVEZE

Vanredni učenik ima pravo na:

                - blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo

                  školovanje;

                - informacije o njegovim pravima i obavezama;

                - konsultacije sa predmetnim nastavnicima;

                - konsultativnu nastavu sa brojem časova koji iznosi najmanje 30% od

                  godišnjeg broja časova utvrđenih nastavnim planom i programom;

                - podnošenje prigovora i žalbe na ocenu, tj žalbu na ispit i na

                  ostvarivanje drugih prava;

                - uvažavanje ličnosti i zaštitu od diskriminacije i nasilja.

Vanredni učenik polaže ispite i izvršava druge obaveze utvrđene Zakonom i opštim aktima Škole.

Vanredni učenik ima dužnost da:

                - na vreme prijavljuje ispite;

                - dolazi na ispit najkasnije 10 minuta pre njegovog početka;

                - disciplinovano se ponaša u učionici i drugim prostorijama Škole za

                  vreme trajanja ispita i konsultacija;

                - u Školu dolazi prikladno odeven;

                - čuva školsku imovinu od oštećenja.

 

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI VANREDNIH UČENIKA

Odredbom člana 53. Zakona o srednjoj školi propisano je da vanredni učenik polaže ispite iz svakog predmeta utvrđenog nastavnim planom i programom, osim iz predmeta fizičko vaspitanje ako je stariji od 20 godina.

Vladanje vanrednog učenika se ne ocenjuje.

Vanredni učenik nema ograničeno pravo na ponavljanje razreda, član 56. stav 2. i 4. Zakona o srednjoj školi.

Škola za vanrednog učenika ostvaruje pripremni rad po osnovu člana 33. stav 3. Zakona o srednjoj školi.

Vanredni učenik ima obavezu da izabere i polaže ispit iz jednog od dva izborna predmeta, verske nastave ili građanskog vaspitanja, na dokvalifikaciji, ako u toku prethodnog školovanja nije položio ispit.

Godišnjim planom rada škola planira pripremni rad, a vreme izvođenja pripremnog rada se prilagođava vanrednim učenicima.

Vanredni učenik koji ne izvrši ponovni upis u isti razred, ima pravo da zahteva od škole da mu izda uverenje o položenim ispitima za taj nezavršeni razred, a ako želi da promeni školu svi položeni ispiti nezavršenog razreda se priznaju.

          

ISPITNI ROKOVI ZA VANREDNE UČENIKE

Rokovi za polaganje ispita vanrednih učenika utvrđuju se Godišnjim planom rada škole za svaku školsku godinu, a ispiti se mogu polagati u:

 

•             oktobarskom roku ;

•             decembarskom roku;      

•             januarskom roku;

•             martovskomom roku;

•             majsko - junskom roku i

•             avgustovskom roku.

 

Direktor škole može vanrednom učeniku odobriti polaganje ispita i van utvrđenog ispitnog roka, ako proceni da su razlozi za to opravdani.

Vanredni učenik prilikom upisa u Sekretarijatu škole dobija utvrđeni raspored prijavljivanja i polaganja ispita za tu školsku godinu i orijentaciona ispitna pitanja po predmetima, sa spiskom udžbenika i imenima njihovih autora.

Konačni raspored, odnosno redosled polaganja ispita za svaki ispitni rok utvrđuje direktor Škole po isteku roka predviđenog za prijem ispitnih prijava. Ovako utvrđeni raspored, odnosno redosled polaganja ispita, objavljuje se na oglasnoj tabli Škole predviđenoj za vanredne učenike, najkasnije dva dana pre početka polaganja ispita.

ORGANIZACIJA I SPROVOĐENjE ISPITA VANREDNIH UČENIKA

Vanredni učenici polažu ispite po predmetima utvrđenim nastavnim planom i programom u okviru jednog razreda i maturski ispit na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja.

Vanredni učenik polaže ispite iz svakog predmeta utvrđenog nastavnim planom i programom, osim predmeta fizičko vaspitanje, ako je stariji od 20 godina (u skladu sa odredbom čl. 53 Zakona o srenjoj školi).

Vanredni učenik upisan u školu radi prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi Komisija za priznavanje ispita određena od strane Nastavničkog veća Škole na početku svake školske godine.

Vanredni učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda o čemu odluku donosi Komisija (čl. 43. stav 2 i 3 Zakona o srednjoj školi).

Vanredni učenik polaže ispite pred ispitnom komisijom koju čine tri člana, od kojih su najmanje dva stručna za predmet.

Članove ispitne Komisije određuje direktor Škole.

Vanredni učenik koji započinje sa polaganjem ispita u drugoj školi, može nastaviti sa polaganjem ispita istog razreda u novoj školi, s tim da mu se pozitivne ocene dobijene na ispitima priznaju uvidom u ispisnicu i uverenje o položenim ispitima.

Vanredni učenik može upisati naredni razred pod uslovom da položi sve ispite iz prethodnog razreda.

Učenik završnog razreda osnovnog i srednjeg obrazovanja koji ne položi popravni, završni, odnosno maturski ispit završava započeto obrazovanje u istoj školi, u svojstvu vanrednog učenika polaganjem ispita, uz obavezu plaćanja nakande stvarnih troškova, koje utvrdi škola.

Pravo da završi dva razreda u jednoj školskoj godini ima samo vanredni učenik koji je postigao izvanredne rezultate u učenju, kako je to propisano članom 51. Zakona o srednjoj školi.

Ova odredba Zakona o srednjoj školi ne odnosi se na vanrednog učenika na prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji, jer se on u školu upisuje radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije, a ne u razred, zato što ima stečeno srednje obrazovanje, a polaganjem ispita menja obrazovni profil.

Identitet vanrednog učenika utvrđuje se na samom ispitu na osnovu lične karte ili druge javne isprave sa overenom fotografijom učenika.

 

Vanredni učenik nije položio u sledećim slučajevima:

                - ako na ispitu ne pokaže zadovoljavajuće znanje;

                - ako bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju ispita;

                - ako u toku ispita odustane od polaganja;

                - u drugim slučajevima ako to proceni ispitna komisija.

 

Vanredni učenik koji se za vreme ispita služi nedozvoljenim sredstvima ili ometa rad komisije, može biti udaljen sa ispita odlukom ispitne komisije. Ako je takav učenik pre udaljavanja počeo sa polaganjem ispita, smatraće se da nije položio ispit, a u zapisnik o tom ispitu upisuje se nedovoljna ocena iz tog predmeta.

Vanredni učenik koji u zakazano vreme za polaganje ispita ne pristupi polaganju, a prethodno nije obavestio školu da neće doći na ispit, ili taj nedolazak nije opravdao odgovarajućom pismenom potvrdom, smatraće se da je odustao od polaganja ispita. Takav učenik ne može ponovo da polaže taj ispit u istom ispitnom roku.

Zahtev za odlaganje ispita može se podneti direktoru škole najkasnije 24 časa pre početka ispita. Ukoliko proceni da je navedeni razlog opravdan, direktor škole može da odloži ispit vanrednom učeniku.

Ako vanredni učenik ne obavesti školu o nedolasku na ispit, nema pravo da traži povraćaj cene polaganja za ispit od koga je odustao.

Vanredni učenik može da pristupi polaganju maturskog ispita kada mu je izdato svedočanstvo o uspešno završenom razredu.

Maturski ispit polaže se u junskom, avgustovskom i januarskom ispitnom roku.

 

 

MATURSKI  I ZAVRŠNI ISPIT

Ovde će biti reč o maturi u srednjoj stručnoj školi.

Maturski ispit se sastoji iz tri nezavisna ispita:

-              Ispit iz srpskog jezika i književnosti;

-              Ispit za proveru stručno – teorijskih znanja;

-              Maturski praktični rad.

Učenik koji je u zanimanju MASER - ogled, ne polaže pismeni iz srpskog jezika i književnosti.

Učenik uz diplomu stiče i uverenje o stečenim kompetencijama u okviru svog zanimanja.

 

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates