Upis u bilingvalno odeljenje obrazovnog profila: farmaceutski tehničar, na englesko – srpskom jeziku


Obaveštenje o prijemnom ispitu u Farmaceutsko – fizioterapeutskoj školi u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku, poštujući Pravilnik o upisu učenika u srednju školu. Za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku kandidat polaže prijemni ispit. Prijemni ispit se sastoji iz provere znanja engleskog jezika i sastoji se iz dva dela i to:
1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i
2) usmene provere znanja engleskog jezika.
Kandidat na pismenom testu iz engleskog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.
Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja engleskog jezika ukoliko na pismenom testu iz engleskog jezika ostvari najmanje 9 bodova.
Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz engleskog jezika.
Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku POLOŽIO je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz engleskog jezika.
Prijave za polaganje prijemnog ispita se podnose 

  • 11.05.2018. (petak) od 09:00 do 14:00 časova;
  • 12.05.2018. (subota) od 09:00 do 14:00 časova;
  • 13.05.2018. (nedelja) od 09:00 do 14:00 časova;
  • 14.05.2018. (ponedeljak) od 09:00 do 14:00 časova


Detaljnije obaveštenje se dobija u školi.
Prijemni ispit se polaže u subotu 26.05.2018. u 10:00 časova.


Učenici su obavezni da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom radi identifikacije.
Za dodatne informacije pozvati na telefon, broj: 011/3047 - 812

POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU:
1. Fotokopija đačke knjizice osnovne škole (prva strana sa slikom i strana na kojoj je upisan uspeh učenika na prvom polugodištu osmog razreda)
2. Prijava za polaganje posebnog testa (u prilogu)

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates