Upis u bilingvalno odeljenje obrazovnog profila: farmaceutski tehničar, na englesko – srpskom jeziku


Obaveštenje o prijemnom ispitu u Farmaceutsko – fizioterapeutskoj školi u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku, poštujući Pravilnik o upisu učenika u srednju školu. Za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku kandidat polaže prijemni ispit (provera znanja stranog jezika). Na prijemnom ispitu se proveravaju znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Prijemni ispit se polaže 8.6.2020. i 9.6.2020.

Prijemni ispit se sastoji iz provere znanja engleskog jezika i sastoji se iz dva dela i to:

1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i
2) usmene provere znanja engleskog jezika.


Kandidat na pismenom testu iz engleskog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.
Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja engleskog jezika ukoliko na pismenom testu iz engleskog jezika ostvari najmanje 9 bodova. Kandidat na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše 5 bodova.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz engleskog jezika.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na engleskom jeziku POLOŽIO je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz engleskog jezika.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku ne ispunjava uslov za upis u filološku gimnaziju.
Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, i koji konkuriše za upis u gimnaziju, može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.
Kandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, i koji konkuriše za upis u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

Učenici na ispit treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom ili pasoš kao indentifikacioni dokument i pribor za pisanje. Dozvoljeno je da učenici ponesu flašicu sa vodom na ispit.

Za dodatne informacije pozvati na telefon, broj: 011/3047 - 812

 

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates