Javne nabavke (11)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 26.10.2016 godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila javnu nabavku male vrednosti - Električna energija. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke (10)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 23.04.2016 godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila otvoreni postupak javne nabavke sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma, čiji su predmet usluge: ekskurzije, izleti i nastava u prirodi, na portalu javnih nabavki. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (1. partija)

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (2. partija)

 Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma (1. partija)

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma (2. partija)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (2. partija)

 

Javne nabavke (9)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 05.02.2016. godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila javnu nabavku male vrednosti -  izvodjenje ekskurzije na portalu javnih nabavki. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnоšenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka 

Obaveštenje o obustavi postupka

 

 

 

 

 

Javne nabavke (8)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 15.01.2016. godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila javnu nabavku male vrednosti -  izvodjenje ekskurzije na portalu javnih nabavki. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnоšenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

 

 

 

 

 

Javne nabavke (7)

OBAVEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA

Dana 12.08.2015. godine Farmaceutsko-fizioterapeutska škola je objavila javnu nabavku male vrednosti -  zakup fiskulturne sale na portalu javnih nabavki. Konkurnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sajtu http://portal.ujn.gov.rs/.

Poziv za podnоšenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

 

 

 

Strana 2 od 4

Pogledajte multimedijalne prezentacije koje su pripremili naši nastavnici

Free business joomla templates